YRITTÄMINEN


Finnvera
Finpro
Internetix
Työ- ja elinkeinoministeriö
Keksintösäätiö
Patentti ja rekisterihallitus
Uusyrityskeskus
TEKES
Teollisuus ja työnantajat