Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy
Dagmarinkatu 8 B 18
00100 Helsinki
Puh 09 58933860
Fax 09 58933861
Matkapuhelin 040 5406402
Yhteyshenkilö Heikki Helimäki
Email insinooritoimisto.heikki.helimaki@kolumbus.fi
Ääniteknistä kokonaispalvelua

 • Rakennusakustiikka
 • Huone- ja saliakustiikka
 • Ilmastointilaitosten meluntorjunta
 • Teollisuuden meluntorjunta
 • Ympäristömeluselvitykset
 • Liikennemelulaskelmat
 • Tärinäeristysten suunnittelu
 • Mittaukset
 • Koulutus
 • Meluongelmien paikannus ja korjaustoimenpiteiden suunnittelu
 • Ääniteknisten rakenteiden suunnittelu ja toteutuksen valvonta
 • Rakenteiden ääniteknisen toiminnan tarkastukset

Käyttöehdot