CNC-SORVAAMOJA


  • Frabona Finland Oy..........Voikkaa
  • Sorvaamo Saikkonen Oy..........Kangasala

    Yritysverkko