Tmi Heikki Hyvönen
Kala-Matti 3 C 65
02230 Espoo
Gsm 044 357 3580
Yhteyshenkilö Heikki Hyvönen
Email hyvonenh@hotmail.com

  • Siivous- ja kiinteistöhuoltoalan työt

Käyttöehdot